Pojęcie pacjenta

Każdy człowiek, który w jakiś sposób musi bądź też zobowiązany jest korzystać z usług lekarskich nazywany jest pacjentem. Oczywiście również pacjentem jest człowiek, który należy do wybranego przez siebie ośrodka zdrowia oraz lekarza. Każdy pacjent ma swoje prawa jak również obowiązki, które narzucone są przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz lekarza. Oczywiście najważniejsze aby na poczekalni ludzie zachowywali się w odpowiedni sposób, który nie będzie przeszkadzał lekarzowi podczas wykonywania swoich obowiązków. Pacjenci zobowiązani byli również wybrać swojego lekarza rodzinnego, który będzie leczył ich zdrowie w razie konieczności. Każdy ma swojego lekarza, do którego posiada pewnego rodzaju zaufanie a tym samym idąc na wizytę nie czuje się w jakikolwiek sposób skrępowany czy też zestresowany. Także lekarz nie może odmówić pomocy jakiemukolwiek człowiekowi, który jej potrzebuje nie zależnie od wieku. Pacjent ma także prawo pytać się lekarza i uzyskiwać odpowiedzi na nurtującego pytania. Oczywiście pacjenci także wymagają od lekarza aby traktował ich z godnością.