Prawa pacjenta

Każdy pacjent posiada swoje prawa jak również obowiązki, które zobowiązany jest przestrzegać. W trakcie leczenia każdy chory ma prawo korzystania z opieki swojej rodziny w razie konieczności. Oczywiście w momencie kiedy chory leży w szpitalu rodzina, znajomi jak również przyjaciele mają prawo do odwiedzin w ściśle wyznaczonych godzinach. Każdy pacjent posiada prawo wyboru swojego lekarza. W tym przypadku kieruje się on wyłącznie posiadanym zaufaniem do swojego lekarza, którego może traktować jak człowieka. W razie konieczności nie możności wytrzymania z bólu pacjent ma prawo żądać środki przeciwbólowe, które pomogą ulżyć w cierpieniu oraz pozwolą na chwile o nim zapomnieć. Pacjenci mają prawo domagać się wszystkich swoich praw oraz wymagają od lekarza aby udzielił im wskazówek jak mogą radzić sobie ze swoją chorobą i jak najdłużej być osobą samodzielną, która może zrobić przy sobie wszystko samodzielnie. Relacje między lekarzem a pacjentem powinny opierać się na wzajemnym zrozumieniu. Obie strony powinny być uprzejme oraz grzeczne względem siebie.