Występowanie chorób

Najczęściej wyróżnić możemy choroby cywilizacyjne jak również zawodowe. Oba te rodzaje chorób wywołane są przez wiele współczynników, które niestety mają ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczna ale też psychiczne. Każdy człowiek wie czym są choroby cywilizacyjne. Tak, więc choroby cywilizacyjne oczywiście związane są głównie z rozwojem nauki, techniki oraz całego społeczeństwa. Rozwój motoryzacji ma też ogromny wpływ na powstawanie tych wszystkich chorób cywilizacyjnych. Do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych możemy wyróżnić wszelkiego rodzaju wypadki, które naruszają nasze zdrowie czy też powodują na nim uszczerbek do końca życia. Każdy człowiek każdego dnia narażony jest na jakiekolwiek wypadki, które nie koniecznie muszą być z jego winy. Jeżdżenie samochodem czy też każdym innym środkiem komunikacji musi być bezpieczne aby odpowiednio dotrzeć do miejsca pracy. Wśród chorób wyróżniamy także choroby społeczne, które oczywiście związane są z tymi chorobami przewlekłymi występującymi na danym obszarze bądź też terenie zamieszkałym przez pewną grupę ludzi.